A Satisfied Mind – За смирения и задоволен ум

Милен Радев

Балада, написана и за пръв път изпълнена през 50-те години на миналия век от един от любимите ми американски певци Портър Уейгънър (Porter Wagoner).

Заедно с вече легендарната Greeen Green Grass of Home песента за предимствата на смирения и удовлетворен ум пред тормоза и стреса на богатите и силните на този свят се превърна в най-големия хит на този колкото скромен вътрешно, толкова и сензационно блестящ в своите сценични Western-костюми певец.

През годините кавър версиите на A Satisfied Mind станаха безброй, но тук ще изброя само няколко, които чувствам особено близки.

Както обикновено напомням, че в приложения след това превод не е вложена и трошица лирическа амбиция или каквито и да са претенции от друг род, а той се привежда тук само в полза на по-доброто разбиране от чиателите.

Porter Wagoner

John R. Cash

Willie Nelson

Satisfied Mind

How many times have
You heard someone say
If I had his money
I could do things my way

But little they know
That it’s so hard to find
One rich man in ten
With a satisfied mind

Once I was winning
In fortune and fame
Everything that I dreamed for
To get a start in life’s game

Then suddenly it happened
I lost every dime
But I’m richer by far
With a satisfied mind

Money can’t buy back
Your youth when you’re old
Or a friend when you’re lonely
Or a love that’s grown cold

The wealthiest person
Is a pauper at times
Compared to the man
With a satisfied mind

When life has ended
And my time has run out
My friends and my loved ones
I’ll leave there’s no doubt

But there’s one thing for certain
When it comes my time
I’ll leave this old world
With a satisfied mind

How many times have
You heard someone say
If I had his money
I could do things my way

But little they know
That it’s so hard to find
One rich man in ten
With a satisfied mind

Смирен ум

Колко пъти си чувал
Някой да казва
Ех да му имах парите
щях да правя каквото си искам

Хората си нямат представа
Колко е трудно да намериш
И един богат човек на десет
Със смирен и задоволен ум

Беше време и аз трупах
имоти и слава
Това ми беше мечтата
за старт в играта на живота

Ударът ме сполетя внезапно
Загубих и последния петак
Но съм несравнимо по-богат
Сега със ум смирен

Парите не могат да ти купят
отминалата младост
Или приятел, когато си самотен
Нито да сгреят измръзнала любов

Понякога и най-големият богаташ
изглежда като бедняк
сравнен с човека
чийто ум е доволен и смирен

Когато животът привърши
И времето ми изтече
Без съмнение ще трябва да напусна
любими близки и приятели

Но едно е сигурно
Като ми дойде времето
Ще си оида от този свят
Със задоволен ум

Колко пъти си чувал
Някой да казва
Ех да му имах парите
щях да правя каквото си искам

Хората си нямат представа
Колко е трудно да намериш
И един богат човек на десет
Със смирен и задоволен ум


2910 Total Views 2 Views Today

Comments

comments

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Subscribe to RSS Feed
Post Navigator Supported By WordPress Plugins