Archive for January, 2018

Кулата с часовника пак бие на умряло

Милен Радев Трудно ми е да си представя как може нормален, почтен, морален и просветен човек да беснее и злослови против т.н. Истанбулска конвенция. Във всяка от по-цивилизованите и развити в хуманно отношение страни в Европа ратификацията премина на времето си спокойно, без кой знае какво обществено внимание – предметът на Конвенцията е толкова очевидно […]

Subscribe to RSS Feed
Post Navigator Supported By WordPress Plugins