Archive for November, 2017

Една година без Ленърд Коен на земята. Само с гласа, образа и поезията му

Милен Радев „Колкото повече остарява човек толкова повече доказателства се натрупват, че нещата няма да се наредят точно така както му се иска на него и че животът има нещо общо със сънищата, т.е., че човек не може да контролира последствията…” Ленърд Коен

Subscribe to RSS Feed
Post Navigator Supported By WordPress Plugins