Archive for August, 2017

Влизането на българските части в Ускюб

По щастливо стечение на обстоятелствата в една забутана берлинска антикварна книжарница ми попадна тънко, опърпано списание от 1915 г. Оказа се нещо като илюстрирана седмичник-хроника на Европейската война, в която малко преди това, след драматични терзания и опити за намиране на най-добра алтернатива за осъществяване на тогавашния български национален идеал (освобождаване на поробените от съведите […]

Subscribe to RSS Feed
Post Navigator Supported By WordPress Plugins