Archive for July, 2016

Българан и Дядо Иван срещу Евгений

или Сезонът на хлебарките   Милен Радев След четирийсетте години инквизиционно лечение с огън, меч и милиционерски сопи, на населението, обитаващо някогашните земи на българите, му бе писано да преживее ново изпитание. Почти три десетилетия вече то съществува под гнета на гадини от рода на

Subscribe to RSS Feed
Post Navigator Supported By WordPress Plugins