Archive for September, 2010

Пасажи от „Германия се самоликвидира“ на Тило Сарацин, Мюнхен 2010

Превод: © Милен Радев Във връзка с този текст за току що излязлата и подложена на унищожителна критика от жреците и слугите на политическата коректност в Германия книга на Тило Сарацин, предлагам превод на няколко откъса от неговия текст,

Оруелова демокрация

Обединена Германия по стъпките на ГДР-овската медийна политика © Милен Радев В края на лятото в Германия се разрази скандал, който, погледнат отстрани, би могъл да мине за сатиричен водевил, ако в основата му не стоеше въпрос, жизнено важен за днешното, а още повече за утрешното германско общество. Ако в него не се фокусираха в […]

Subscribe to RSS Feed
Post Navigator Supported By WordPress Plugins