Archive for June, 2009

Кой се страхува от Неда?

© Милен Радев Кога за последен път пред очите ви е издъхвал застрелян с куршум дум-дум човек? Ставали ли сте свидетел на смъртната му мъка, виждали ли сте отблизо как вместо последни думи, от устата бликва кървав поток, а впереният му във вас поглед замръзва и животът напуска завинаги телесната обвивка? На мен и на […]

Докога покрай дупката?

Не много естетичен коментар © Милен Радев Преди време големият славист Норберт Рандов, искрен и безнадеждно предан приятел на България, ми разказа случка от първото си посещения в страната на розите през 1956 година. Тоалетната на хотела в Чипровци, където отседнал тогавашният начинаещ студент-българист, била оборудвана с внушителна табела «Сери във дупката!». По думите на […]

Subscribe to RSS Feed
Post Navigator Supported By WordPress Plugins