Archive for April, 2009

За кърлежа и човеците

Милен Радев Както съм се изтегнал тази сутрин под асмата и ето ти я Емилия, кучката на селския ми съсед Гошо, припка около мен. Все току се притиска, гледа да си потърка врата о коляното ми. Поразчесвам табиетлийски гъстата й козина и под пръстите ми се навира нещо меко,

Subscribe to RSS Feed
Post Navigator Supported By WordPress Plugins