Archive for March, 2009

В гнездото на осите

в-к “Про и Анти” На открития миналата седмица в Лайпциг панаир на книгата избухна неочакван скандал при представянето на извънреден брой (№ 154) на австрийското литературно списание «Веспеннест» («Гнездо на оси»). Броят е посветен на Македония и наред с произведения на македонски поети и белетристи, в него е поместена и статия на публициста и наш […]

Буре с барут или романтичен блян

д Македония и България на европейската сцена © Милен Радев Моля четящите следния текст да имат предвид, че той бе написан на немски език преди три месеца по предложение на немскоезичното австрийско литературно списание “wespennest” (осило или гнездо на оси). Поръчката се отнасяше до статия, която да представи българската позиция по Македонския въпрос за специалната […]

Subscribe to RSS Feed
Post Navigator Supported By WordPress Plugins