Archive for November, 2008

«Imagine» или фантазмите на един мечтател

ащо Ватиканът може да прощава, но ние не бива да забравяме… © Милен Радев След като реабилитира Галилео Галилей за астрономическите му възгледи, Ватиканът извини и Джон Ленън. Агенция “Reuters” съобщава, че официалният вестник на Ватикана е простил на Джон Ленън неговото изявление в Лондон

Subscribe to RSS Feed
Post Navigator Supported By WordPress Plugins