Archive for September, 2008

Русия води новата Студена война с банки и тръбопроводи, а не с танкове и бойни самолети

Едуард Лукас * В класическата митология Грузия е страната, където аргонавтите се борят за Златното руно, впрегнали бикове с бронзови копита. Днешна Грузия е източник на не по-малко ценно богатство: нефт и газ от Централна Азия и Каспийския басейн, прекарван по тръби през единствения коридор от Изток на Запад, който Русия все още не контролира. […]

Subscribe to RSS Feed
Post Navigator Supported By WordPress Plugins