Archive for April, 2008

Комунизъм или вътрешна мисия

200 години от рождението на един християнски реформатор © Милен Радев На днешния ден преди 200 години в Хамбург се ражда евангелският теолог и практически педагог Йохан Хинрих Вихерн. Неговото учение и преди всичко активната му възпитателна и благотворителна дейност оставят траен отпечатък върху социалната действителност на XIX век в Германия. Нещо повече, общественополезните институции, […]

Subscribe to RSS Feed
Post Navigator Supported By WordPress Plugins