Archive for December, 2007

«Едно прогнило общество…»

Нов филм на Илия Троянов показва България, каквато германският зрител не е и сънувал © Милен Радев, в-к “Про и Анти” Има една характерна черта на мнозина преуспели в чужбина наши сънародници, спечелили си име в световната наука, в изкуството или бизнеса. Превръщането им в граждани на света често върви ръка за ръка с дистанциране

Subscribe to RSS Feed
Post Navigator Supported By WordPress Plugins