Archive for March, 2007

Срамота!

Милен Радев, в-к Анти 18-те години на българския стъкмен преход сломиха много от вкоренените в човека представи за добро и зло, за порядъчност и мерзост. Струва ни се понякога, че подмяната на ценностите е станала необратима. Съпротивата на здравия разум и на естествения морал изглежда често безпредметна. Свестните пак се смятат за луди, както е […]

Престъпление и наказание

или Българският принос в мартирологията Милен Радев, в-к Анти В центъра на Берлин, в мрачния вътрешен двор на днешното Министерство на отбраната и някогашен главен щаб на сухопътните войски на Вермахта, се намира строг и

Subscribe to RSS Feed
Post Navigator Supported By WordPress Plugins