Archive for January, 2007

Лъчисти бели нощи край брега на Нева

Тримата Владимировци и петербургските потайности © Милен Радев Съществува общо впечатление, че руските медиите се намират под пълен контрол от страна на държавните власти на всяко ниво. Вгледаме ли се обаче по-внимателно в някои печатни и особено в електронните медии в интернет, бързо ще установим, че дебатът в тях е много разнообразен, задълбочен и смел […]

Subscribe to RSS Feed
Post Navigator Supported By WordPress Plugins